PROJEKT: A_03
TYP: aTYPICAL HOUSING - zespół domów jednorodzinnych w zabudowie zwartej
POWIERZCHNIA:
Działka 44 000 m2 | Zabudowa 4560 m2 | Użytkowa 117 600 m2
STATUS: KONCEPCJA
ROK: 2016
LOKALIZACJA: Chęciny (woj. świętokrzyskie)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Marcin JanusPOZNAJ
FROG STUDIO

KONSULTACJE: prof arch. Jerzy Wojtowicz

DESIGN:

TYPOLOGIA, PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE, FABRYKACJA

Projekt bada nowe możliwości w projektowaniu prefabrykowanych budynków mieszkaniowych. Tego typu budownictwo ma zazwyczaj negatywny wpływ na środowisko, architekturę czy mieszkańców. Projekt zakłada zbalansowanie interesującej architektury z ekonomicznym budownictwem w technologii prefabrykacji.
W celu znalezienia najbardziej efektywnych rozwiązań na każdym kroku procesu projektowego użyte zostały narzędzie do projektowania parametrycznego.

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

DESIGN PROCESS, AGENT KOMUNIKACYJNY

Proces projektowy podzielono na dwa zasadnicze etapy.
Stworzenie aplikacji odpowiadającej za bezpośredni kontakt potencjalnego klienta z deweloperem, przy uczestnictwie architekta. Program jest swego rodzaju testem alternatywnego rozwiązania dla deweloperów, gdzie inwestor partycypuje i negocjuje z potencjalnym klientem już na etapie koncepcji architektonicznej. Klient może sam wybrać najbardziej odpowiedni typ domu oraz mieć bezpośredni wpływ na użytkową powierzchnię swojego mieszkania zanim architekt zacznie szkicować koncepcje. Wynikiem działania aplikacji są gotowe schematy funkcjonalne każdej kondygnacji mieszkania które są bezpośrednim podkładem do stworzenia projektu domu, a jednocześnie w 100% odpowiadają na oczekiwania klienta.

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

Alternatywa dla projektów "typowych”

aTYPOWE domy przedstawiają nowe spojrzenie na tego typu architekturę, gdzie każde mieszkanie jest unikalne i idealnie dopasowane do każdego z mieszkańców. Aby zredukować koszty użyto systemu prefabrykacji elementów. Również zagospodarowanie terenu jest pomyślane jako futurystyczne rozwiązanie jednej wspólnej “zielonej” komunikacji, gdzie ruch aut jest zabroniony. Cały teren jest obsługiwany samochodami elektrycznymi, do których mieszkańcy lub goście mogą przesiąść się w garażu podziemnym. Teren nie jest również sztucznie wydzielony indywidualnymi ogrodami czy innymi przestrzeniami. Projekt propaguje otwarty model życia z jedna wspólną przestrzenią.

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

Alternatywa dla projektów "typowych”

aTYPOWE domy przedstawiają nowe spojrzenie na tego typu architekturę, gdzie każde mieszkanie jest unikalne i idealnie dopasowane do każdego z mieszkańców. Aby zredukować koszty użyto systemu prefabrykacji elementów. Również zagospodarowanie terenu jest pomyślane jako futurystyczne rozwiązanie jednej wspólnej “zielonej” komunikacji, gdzie ruch aut jest zabroniony. Cały teren jest obsługiwany samochodami elektrycznymi, do których mieszkańcy lub goście mogą przesiąść się w garażu podziemnym. Teren nie jest również sztucznie wydzielony indywidualnymi ogrodami czy innymi przestrzeniami. Projekt propaguje otwarty model życia z jedna wspólną przestrzenią.

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

rzeczywistosć i liczby

Projekt zlokalizowano w bardzo charakterystycznym miejscu pomiędzy dwoma bardzo silnymi atraktorami - średniowiecznym zamkiem w Chęcinach oraz Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (WXCA Pracownia Architektoniczna) . Zespół składa się z 60 jednostek mieszkaniowych zróżnicowanych pod względem programu oraz rodzaju zabudowy. Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań wynosi 4560 m2.
W projekcie użyto:
- 1540 belek ze specjalnego konglomeratu drewna (rozpiętość od 0,7 do 8,5 m),
- drewnianych stropów o rozpiętości do 4,5 m
- 558 unikalnych stalowych łączników belek
- 189 płaskich paneli fasadowych

aTYPICAL HOUSING | Frog Studio - architektura parametryczna kielce parametric design

TOP