PROJEKT: A_04
TYP: System Wertykalnych Farm dla miasta Warszawy
POWIERZCHNIA: -
STATUS: KONCEPCJA
ROK: 2016
LOKALIZACJA: Warszawa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Marcin JanusPOZNAJ
FROG STUDIO

DESIGN:

WERTYKALNE FARMY

Za 50 lat liczba ludności na Ziemi zwiększy się o 3 miliardy. Wtedy też prawie 80 proc. ludzi z 10 miliardowej populacji będzie mieszkać w miastach. Żywność dla nich wyprodukują np. wertykalne farmy.

                                                                                  Dickson Despommier - Twórca Teorii Wertykalnych Farm

Wertykalne Farmy | Frog Studio - projektowanie parametryczne kielce parametric design

Wertykalne Farmy | Frog Studio - projektowanie parametryczne kielce parametric design

WERTYKALNAFARMA

Projekt zakłada stworzenie sieci wertykalnych farm dla miasta Warszawy. Farmy są zrónicowane pod względem produktywności, a więc i rozmiaru. Kubatora budynku jest zawsze zależna od warunków zabudowy na danym terenie, oraz od ekspozycji obiektu i zacienienia przez sąsiednie budynki. Kształt budynku jest automatycznie generowany przez algorytm który bierze pod uwagę wszystkie postawione wyżej warunki, czego efektem jest najbardziej efektywny kształt budynku. Zrezygnowano z tradycyjnej komunikacji, na rzecz budynku opartego o spirale załozoną na całej wysokości budynki, dzięki czemu budynek jest niekończocą sie farmą. Dodatkowo w budynku znajdują sie pionowe ciągi komunikacyjne w postaci wind osobowych oraz towarowych.

Wertykalne Farmy | Frog Studio - projektowanie parametryczne kielce parametric design

NOWY MODEL ŻYCIA

Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcowm duzych miast problemów idących w parze z rosnącą liczbą ludności oraz gęstości zaludnienia w duzych ośrodkach miejskich. Projektant miał na celu zaproponowanie nowego modelu życia gdzie mieszkaniec europejskiego miasta może codziennie kupic świeże warzywa które są zbierane kilka pięter wyżej, a nawet skorzystać z restauracji / bistro które zawsze znajduje sie na ostatniej kondygnacji budynku.
Farmy podzielono na lokalne - powiedzmy osiedlowe sklepy z wazymi, oraz farmy przmeysłowe produkujące żywność na większą skalę, oraz o dużo wiekszej różnorodności dostepnych warzyw.

TOP